เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558
อิทธิพลของนักเขียน มีผลต่อตัวนักอ่านที่อ่านหนังสือเล่มนั้นๆได้อย่างไม่น่าเชื่อ เมื่อผู้อ่านหลงใหลในการอ่าน และม้วนเอาภาพในจินตนาการ หรือภาพแห่งมนต์มายาที่ผู้เขียนถ่ายทอดอารมณ์ออกมา ทำให้ผู้อ่านยินดี และรู้สึกได้ถึงตัวตนของผู้เขียนว่าเป็นคนคิดเช่นไร มองโลกเป็นแบบไหน และผู้อ่านที่คล้อยตามไปด้วย ก็พลอยซึมซับเอานิสัยใจคอของผู้เขียนมาปฏิบัติ เช่นเดียวกันกับข้าพเจ้า ที่ได้อ่าน "ก้อนหินรำพัน" รู้สึกว่าพี่หมู-รชฏหมูก้อนหิน นักเขียนคนนี้เป็นคนมีธรรมและมองเห็นสัจธรรมของโลกและชีวิต เลยทำให้ผมพลอยเป็นคนที่ต้องกลับมามอง หันมาดูตัวเองอีกครั้งอย่างเป็นธรรม และมองเห็นสัจธรรมของตัวเอง

ขอบคุณอารมณ์แห่งความมีศีลธรรม ที่ทำให้จิตใจมนุษย์คนหยาบกระด้างคนหนึ่ง ที่เพียงแค่ได้อ่านผลงานเขียนนี้นั้นได้มีสติในธรรม ขอบคุณมากครับ

Comment

Comment:

Tweet

Tags