ศักดิ์ศรีชองชาวนา ตอนที่ ๓ (ตอนจบ) 
 
"เป็นชาวนา อย่าท้อ          เพราะคำ หยามเหยียด
จงก่อเกียรติ ยืนนำ             ต่อสู้
อดทนต่อ กฎกรรม              หยุดย่ำ หยามหมิ่น
จนต่ำจำ เรียนรู้                  อยู่ข้างคุณธรรม"
 
                                           ก. วันทะมาศ
 

edit @ 19 Feb 2014 22:56:05 by ก. วันทะมาศ

Comment

Comment:

Tweet

Tags