ศักดิ์ศรีของชาวนา ตอนที่ ๒

posted on 19 Feb 2014 22:53 by samsutgeo11 in Poem directory Asian, Food, Diary
ศักดิ์ศรีของชาวนา ตอนที่ ๒
 
"เกียรติชาวนา ไม่พ้น         คนหยาม เหยียดศักดิ์
เป็นไพร่ หนักสยาม            ท่ามฟ้า
เป็นทาสเก่า ฟังตาม          เขาเล่า ลือมา 
เขาว่าฝูงชนข้า                 ต่ำต้อยติดดิน"
 
                                            ก. วันทะมาศ
 

Comment

Comment:

Tweet

Tags