อยากเห็น "ทุนนิยม" เป็น "เกษตรนิยม"

 
ผู้แต่ง: ก. วันทะมาศ
 

          เริ่มด้วยบทกวี                          กาพย์ยานีที่ผมชอบ

ร้อยเรียงคำประกอบ                          และขอมอบให้แด่คุณ

จากเด็กน้อยบ้านนอก                       อยากจะบอกให้เอาบุญ

ผืนแผ่นดินมีคุณ                                มันคือทุนของพวกเรา

          จะให้รอใครช่วย                       การเมืองป่วยสังคมเน่า

ถ้าไม่ช่วยตัวเรา                                 ไม่แบ่งเบาให้สังคม

ไม่ตอบแทนแผ่นดิน                           จะโกงกินจนชาติล่ม

หยุดทำชั่วช่วยสังคม                         ก่อนล่มจมสังคมไทย

           เราจะทำเกษตร                        จะปลูกเห็ดและเลี้ยงไก่

ปลูกไผ่กินหน่อไม้                               เลี้ยงหมูไว้ได้กินเนื้อ

มะนาวนอกฤดู                                     ถั่วพลูขิงข่ามะเขือ

มีไข่ไก่วัวเนื้อ                                       ในน้ำเหลือกุ้งหอยปูปลา

มีกินอยู่ที่บ้าน                                       สุขสำราญแม่กานดา

อยู่สบายอุรา                                         มีข้าวปลาเพียงพอกิน

นายทุนใหญ่ไหนมา                            ซื้อที่นาล่าที่ดิน

เกษตรกรจะสิ้น                                     ปลาใหญ่กินปลาเล็กเอย

ใครจักน่าไว้วาง                                   หน้าไม่บางทำวางเฉย

"จนได้ไงไทยเอย                                 ชาวนาเอ๋ยทำไมจน"

เราจะกลัวหรือกล้า                               เป็นชาวนาต้องอดทน

แต่ไม่ยอมอับจน                                   เพราะเราคนไทยเหมือนกัน

ทำได้เราทำได้                                      ทำการใดต้องรู้ทัน

อย่ามัวแต่นอนฝัน                                ตื่นตัวกันทันเวลา

เราไม่แข่งปลาใหญ่                              สู้ไม่ไหวแต่ใจกล้า

เล็กก็แต่ตัวปลา                                     ใจนั้นหนาใหญ่จังเลย

ขายผักบ้างปลาบ้าง                             ทำให้ต่างได้ไหมเอ่ย

ผลิตผลมากกว่าเคย                             ไฉนเลยเราจะจน  

Comment

Comment:

Tweet

Hot! Hot! Hot! Hot! Hot!

#1 By Hoopoe_pepo on 2015-03-21 21:37